80 000 000 m2

tätskikt försäkrade sedan 1984 

Försäkra dig om att ditt nya tak blir en trygg investering

TÄTSKIKTSGARANTIER™ erbjuder ett omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak.

Garantin omfattar material, följdskador och entreprenörens arbete och lämnas av auktoriserade takentreprenörer.

Garantin är knuten till fastigheten oavsett ägare vilket även är en trygghet vid en eventuell försäljning.

Hur är det möjligt?

Genom att samarbeta med särskilt utvalda leverantörer av tätskikt som är testade och godkända för vårt nordiska klimat samt utbildade och auktoriserade takentreprenörer, eliminerar vi de vanligaste riskerna för skador.

Varför?

Skador orsakade av utifrån inträngande vatten på grund av t ex läckande tak ersätts inte av vare sig hem- eller fastighetsförsäkringen. Två av Sveriges ledande tillverkare av tätskikt, BMI Sverige AB och Nordic Waterproofing AB har därför tagit fram ett trygghetspaket för fastighetsägare i form av en ansvarsutfästelse från TÄTSKIKTSGARANTIER™.

Hur kan jag omfattas av Tätskiktsgarantiers™ skydd?

Se till att du får en garantisedel från oss när tätskiktsentreprenaden är färdigställd.

Detta gör du genom att välja en takentreprenör som är ansluten till Tätskiktsgarantier™ att utföra taktäckningen med ett tätskikt som omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™.

Vill du omfattas av Tätskiktsgarantiers™ skydd?

Detta gör du genom att välja en takentreprenör som är ansluten till Tätskiktsgarantier™ 

Våra garantier

Här kan du läsa mer om våra garantier för tak - för exponerade men även inbyggda.

Riktlinjer

Läs eller ladda ner våra gällande riktlinjer för tätskikt på yttertak och ytterbjälklag

Beskrivningstexter

Ladda ner beskrivningstexter för våra garantier till ditt förfrågningsunderlag.