Inbyggda tätskikt

Ansvarsutfästelsen för inbyggda tätskikt omfattar ytterbjälklag till exempel terrasser, innergårdar, parkeringsdäck, där tätskikt är inbyggt i konstruktionen.

Takkonstruktioner inbyggda tätskikt (ytterbjälklag)

Ansvarsutfästelse för inbyggda tätskikt ställs ut för följande konstruktioner:

 • Terrasser
 • Innergårdar
 • Parkeringsdäck

Exempel på överbyggnader:

 • Betong
 • Asfalt eller gjutasfalt
 • Sand och plattor
 • Isolering
 • Vegetation (gröna tak)

Läs mer om godkända konstruktioner, exempel på överbyggnader och utförande i våra riktlinjer för inbyggda tätskikt

Ansvarsutfästelse inbyggda tätskikt

Vad omfattar TÄTSKIKTSGARANTIER™ - inbyggda tätskikt?

Ansvarsutfästelsen från Tätskiktsgarantier™ gäller från garantitidens (2 år) utgång till 10 år efter slutbesiktningsdatum.

Ansvarsutfästelsen omfattar:

 • Åtgärdande av fel och eventuell följdskada oavsett om felet beror på material eller utförande.
 • Ansvarsutfästelse kan utfärdas både till företag, kommuner, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.
 • Ansvarsutfästelse från Tätskiktsgarantier™ gäller vid nybyggnad, tillbyggnad och renovering (omläggning).
 • Premien är förbetald under hela ansvarsutfästelsens giltighetstid.
 • Ansvarsutfästelsen är knuten till fastigheten och övertas av den nya fastighetsägaren vid en försäljning av fastigheten.
 • Takläggarens arbete även om denne har upphört med sin verksamhet. Om något gått fel åtgärdas skadan av AB Tätskiktsgarantier i Norden.
 • Ansvarsutfästelsen är återförsäkrad i Försäkringsbolaget Zurich.

För att ansvarsutfästelse ska ställas ut för inbyggda tätskikt krävs att sammanhängande takyta är minst 70 m2

För att ansvarsutfästelse ska ställas ut för inbyggda tätskikt krävs att sammanhängande takyta är minst 70 m2.

Riktlinjer

Läs mer om konstruktioner, exempel på överbyggnader och utförande i våra riktlinjer för inbyggda tätskikt.