Exponerade tätskikt

Ansvarsutfästelsen för exponerade tätskikt omfattar yttertak utan överbyggnad samt tak med lättare överbyggnader såsom moss-sedum, singel, trätrall, solpaneler.

Takkonstruktioner exponerade tätskikt (yttertak)

Ansvarsutfästelse för exponerade tätskikt ställs ut för följande konstruktioner:

 • Tätskikt utan överbyggnad
 • Tätskikt med överbyggnad av:
  • Moss-sedum (max vikt 50 kg/m2, max tjocklek 60 mm)
  • Singel 16/32
  • Trätrall (uppreglat direkt mot tätskikt eller med mellanliggande distansklossar)
  • Solpaneler
  • Betongplattor på distansklossar
Ansvarsutfästelse exponerade tätskikt

Vad omfattar TÄTSKIKTSGARANTIER™ - exponerade tätskikt?

Trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™ omfattar:

 • Ansvarsutfästelsen gäller från slutbesiktningsdag och 10 år framåt (åtgärdande av fel och eventuell följdskada oavsett om felet beror på material eller utförande). Utöver ansvarsutfästelsens giltighetstid ingår en materialgaranti om ytterligare 5 år.
 • Ansvarsutfästelse kan utfärdas både till företag, kommuner, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.
 • Ansvarsutfästelsen är knuten till fastigheten och övertas av den nya fastighetsägaren vid en försäljning av fastigheten.
 • Premien är förbetald under hela ansvarsutfästelsens giltighetstid.
 • Taktäckning för nybyggnad, tillbyggnad och takrenovering (takomläggning).
 • Takläggarens arbete även om denne har upphört med sin verksamhet. Om något gått fel åtgärdas skadan av AB Tätskiktsgarantier i Norden.
 • Ansvarsutfästelsen är återförsäkrad i Försäkringsbolaget Zurich.

Riktlinjer

Läs mer om konstruktioner och utförande i våra riktlinjer för exponerade tätskikt.