Våra garantier

Försäkra dig om att ditt nya tak blir en trygg investering

Vattenskador från ett läckande tak kan orsaka omfattande skador och stora kostnader och täcks inte av vare sig fastighets- eller hemförsäkring.

Trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™ är ett trygghetspaket för tak och omfattar allt från material och följdskador till takläggarens arbete. En trygghet för både dig som fastighetsägare och takentreprenören.

TÄTSKIKTSGARANTIER™ lämnas på takarbeten utförda av auktoriserade takläggare som använder godkända takmaterial och följer våra kontinuerligt uppdaterade riktlinjer.

TÄTSKIKTSGARANTIER™ lämnas på yttertak och ytterbjälklag för alla typer av fastigheter (villa/fritidshus, flerbostadshus samt övriga fastigheter).

Vad omfattar TÄTSKIKTSGARANTIER™?

  • Åtgärdande av fel och eventuell följdskada oavsett om felet beror på material eller utförande.
  • Ansvarsutfästelsen är knuten till fastigheten och övertas av den nya fastighetsägaren vid en försäljning av fastigheten.
  • Premien är förbetald för hela ansvarsutfästelsens giltighetstid
  • Taktäckning för nybyggnad, tillbyggnad och takrenovering (takomläggning).
  • Takläggarens arbete även om denne har upphört med sin verksamhet. Om något gått fel åtgärdas skadan av AB Tätskiktsgarantier i Norden.
  • Ansvarsutfästelsen är återförsäkrad i Försäkringsbolaget Zurich.
Omfattning av ansvarsutfästelser

Exponerade tätskikt:
 Ansvarsutfästelsen gäller från slutbesiktningsdag och 10 år framåt (fel i material, fel i utförande samt följdskador)
 Utöver ansvarsutfästelsens giltighetstid ingår en materialgaranti på 5 år.

Inbyggda tätskikt:
 Ansvarsutfästelsen gäller från garantitidens (2 år) utgång till 10 år efter slutbesiktningsdatum.
(År 1-2 gäller takentreprenörens egen entreprenadförsäkring)

Hur kan jag omfattas av Tätskiktsgarantiers™ skydd?

Se till att du får en garantisedel från oss när tätskiktsentreprenaden är färdigställd. Detta gör du genom att välja en takentreprenör som är ansluten till Tätskiktsgarantier™ att utföra taktäckningen med ett tätskikt som omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™.

 

Hur går det till i praktiken?

Den anslutna takläggaren du valt ordnar efter avslutat arbete allt det praktiska med utfärdandet av ansvarsutfästelsen.

  • När takarbetet är klart och slutbesiktigat överlämnar takentreprenören ansvarsutfästelsen till dig.
  • Skulle du få problem med ditt tak så vänder du dig bara till oss och anmäler skadan.
    ​Se till att du har försäkringsnumret på ansvarsutfästelsen nära till hands.

Anmäl skada

Här kan du som fastighetsägare anmäla skada.

Anslutna takentreprenörer

Hitta bland de cirka 200 anslutna takentreprenörer genom karta och lista.

Exponerade tätskikt

Vill du veta mer om vad som omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ - exponerande tätskikt?

Då kan du läsa mer om det här.

Inbyggda tätskikt

Vill du veta mer vad som omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ - inbyggda tätskikt?

Då kan du läsa mer om det här.