Om oss

Vi erbjuder ett omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak

Det här är AB Tätskiktsgarantier i Norden

Bakom AB Tätskiktsgarantier i Norden står två av Sveriges ledande tillverkare av tätskikt, BMI Sverige AB och Nordic Waterproofing AB, och sedan starten 1984 har vi försäkrat över 80 miljoner kvadratmeter tätskikt i Sverige. För att kunna kvalitetssäkra takläggarnas arbete samlar vi systematiskt in rapporter och information och gör om det till riktlinjer för takläggning. De omkring 200 skickliga takentreprenörer som är anslutna till oss utbildas och auktoriseras kontinuerligt enligt våra riktlinjer. Tack vare att våra takläggare använder beprövade arbetsmetoder och tätskikt som är testade och godkända för vårt nordiska klimat, så har vi tillsammans under 30 år fått ner skadefrekvensen till endast några få promille. Vi har stor erfarenhet av hur man ska utföra taktäckningar för att eliminera risker för skador till följd av bristfälliga material eller felaktigt utförande.

 

Inspektör skakar hand med klient på tak efter färdig inspektion

Informationsträffar

Tätskiktsgarantiers riktlinjer revideras varje år och under januari/februari åker vi ut på en informationsturné på olika orter i landet, från Malmö i söder till Luleå i norr, för att träffa samtliga anslutna företag för att gå igenom regelverket och informera om nyheter.

Riktlinjer

Läs eller ladda ner våra gällande riktlinjer

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar som fastighetsägare eller takentreprenör.

GDPR

Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter här.