För takentreprenörer

Kundens trygghet – din säkerhet

Som takentreprenör ansluten till TÄTSKIKTSGARANTIER™ kan du erbjuda dina kunder ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak.

Vattenskador från ett läckande tak kan orsaka omfattande skador och stora kostnader och täcks inte av vare sig fastighets- eller hemförsäkring.

Därför finns sedan 1984 TÄTSKIKTSGARANTIER™ – ett trygghetspaket som omfattar allt från material och följdskador till takentreprenörens arbete. Det betyder att både du som entreprenör och din kund – stor eller liten – kan känna er helt trygga.

Vad är TÄTSKIKTSGARANTIER™?

Det är vi på AB Tätskiktsgarantier i Norden som på uppdrag av och för Sveriges två tillverkare av tätskikt utfärdar ansvarsutfästelsen för trygghetspaketet.

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring vilket innebär att vi årligen uppdaterar våra riktlinjer för hur taken ska monteras. Omkring 200 takentreprenörer som hittills har lagt över 80 miljoner kvadratmeter tak är idag anslutna till oss.

Anslutna takentreprenörer utbildas och auktoriseras enligt våra riktlinjer, och alla använder de beprövade arbetsmetoder och tätskikt från varumärkena Icopal, Mataki, Siplast eller Trebolit. Gemensamt för dessa varumärken är att de alla är testade och godkända för vårt nordiska klimat.

På så vis har vi tillsammans under 30 år fått ner skadefrekvensen för tak som omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ till endast några få promille.

Följande leverantörer är anslutna till TÄTSKIKTSGARANTIER™

icopal logo

Mataki logo

Siplast logo

Trebolit logo

Beställ ansvarsutfästelse

Behöver du som takentreprenör beställa ansvarsutfästelse så kan du göra det här.

Informationsmaterial

Här finns olika dokument och filer som är till för takentreprenörer.

Anslutna takentreprenörer

Hitta bland de cirka 200 anslutna takentreprenörer genom karta och lista.

Utbildning och auktorisation

Du som takentreprenör får utbildning och auktorisation genom de leverantörer vars varumärken omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™. Du erbjuds även aktuella vidareutbildningar och har givetvis alltid tillgång till branschens samlade kunskap och erfarenhet.

Det är vi på AB Tätskiktsgarantier i Norden som står för den årliga uppdateringen av riktlinjerna.

En takentreprenör vars arbete omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ ger ett professionellt intryck, skapar förtroende på marknaden och ger trygghet för kunden.

Din auktorisation – Kundens fördelar

 

  • TÄTSKIKTSGARANTIER™ ingår i takentreprenaden – din kund behöver inte betala en krona extra.
  • Med TÄTSKIKTSGARANTIER™ ger du din kund ett konkret mervärde och en extra trygghet. Kunden får trygghetspaketet genom dig som takentreprenör och behöver därför inte kontakta någon annan.
  • TÄTSKIKTSGARANTIER™ fortsätter att gälla – även om du som takentreprenör skulle upphöra med din verksamhet.
  • TÄTSKIKTSGARANTIER™ gäller oavsett om problemen beror på fel i material eller utförande. Dessutom omfattas följdskador.
  • Skulle något trots allt gå fel med taket tar vi på AB Tätskiktsgarantier i Norden som neutral part hand om det. Din kund anmäler enkelt skadan på vår hemsida, försäkringsnumret på ansvarsutfästelsen är det enda som behövs.

Hur fungerar det rent praktiskt?

De anslutna takentreprenörerna köper sitt material från en vald leverantör vars material omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™. För att arbetet ska omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ krävs att du som takentreprenör är ansluten, använder ett godkänt material och lägger taket enligt uppdaterade riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™.

Så går det till i praktiken:

  • När takarbetet är klart fyller du som takentreprenör i en anmälan här på hemsidan och kan skriva ut en kvittens.
  • Efter godkänd slutbesiktning kan garantibeviset för ansvarsutfästelsen överlämnas till kund och arbetet omfattas då av TÄTSKIKTSGARANTIER™.
  • Skulle något trots allt gå fel med taket, så kontaktar din kund oss direkt och anmäler skadan. Observera att kunden måste ha försäkringsnumret på ansvarsutfästelsen tillgängligt.

VILL DU BLI ANSLUTEN TILL TÄTSKIKTSGARANTIER?

Anslutning till Tätskiktsgarantier görs via tätskiktsleverantören. Kontakta någon av dem så hjälper de er vidare.

Våra garantier

Här kan du läsa mer om våra garantier för tak - för exponerade men även inbyggda.

Riktlinjer

Läs eller ladda ner våra gällande riktlinjer för tätskikt på yttertak och ytterbjälklag