Riktlinjer

Riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™

Riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™ är det regelverk som gäller för att ansvarsutfästelse från AB Tätskiktsgarantier i Norden ska utfärdas på tätskiktsentreprenaden. Riktlinjerna används även som underlag i projekteringen för att säkerställa fuktsäkra byggnader.

Ansvarsutfästelse lämnas endast för taktäckningar med tätskikt som uppfyller samtliga krav i dessa riktlinjer.

Gällande riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™, materialleverantörens anvisningar och AMA Hus gäller i nämnd ordning.

Riktlinjerna revideras varje årsskifte och förändringar görs främst baserat på förekommande fel och skador, men även förtydliganden utifrån frågor och tolkningar samt ändrade byggtekniska förutsättningar (t ex nya byggnadssätt, isoleringsmaterial, avvattningsmetoder).

Riktlinjerna grundar sig på över 30 års erfarenhet av skadereglering på tak utförda av våra ca 200 anslutna takföretag i hela Sverige. Sedan 1984 har över 80 miljoner m2 tätskikt försäkrats genom AB Tätskiktsgarantier i Norden.

 

Riktlinjerna finns i tryckt upplaga som kan beställas kostnadsfritt. Beställ genom att skicka ett mail till info@tatskiktsgarantier.se

Riktlinjerna finns även i pdf som kan laddas ner nedan.