Beskrivningstexter

 

 

En trygghet för dig som beställare

Se till att du får ett garantibevis efter entreprenadens färdigställande.

Vattenskador från ett läckande tak kan orsaka omfattande skador och stora kostnader. Trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™ omfattar allt från material och följdskador till takläggarens arbete.

Hur kan du säkerställa att du får rätt garanti?

Använd bifogad beskrivningstext i ditt förfrågningsunderlag så är du säker på att du får rätt garanti på takentreprenaden. Du hittar undertill de två olika beskrivningstexterna.

Beskrivningstext