Informationsträffar

Årliga informationsträffar

Tätskiktsgarantiers riktlinjer revideras varje år och under januari-februari åker vi ut på en informationsturné p åolika orter i landet. På dessa informationsträffar träffar vi samtliga anslutna företag för att gå igenom våra riktlinjer och informera om nyheter.

Informationsträffarna är kostnadsfria och besökarna utbildas i krav på material och utförande av tätskikt på yttertak och ytterbjälklag. Förutom anslutna takentreprenörer bjuds även fastighetsägare, förvaltare, arkitekter, konstruktörer, besiktningsmän och byggentreprenörer in till träffarna. Varje år deltar ca 400 personer på våra informationsträffar.

Det brukar bli bra diskussioner om olika taklösningar samt vanligt förekommande fel. Vi ser allt fler arkitekter, konstruktörer och besiktningsmän bland besökarna, vilket är positivt eftersom de kan omsätta kunskapen i bättre projekteringar och förutsättningar för fungerande tak.

Roger på informationsträff

INFORMATIONSTRÄFFAR 2020

Vi kör som vanligt informationsträffar på olika orter under januari-februari. Vilka datum vi är på vilka orter ser ni via anmälningssidan. 

Vi kommer att informera om nyheter i riktlinjerna för 2020 (exponerade respektive inbyggda tätskikt), villkor, avtal etc. Hör gärna av er om det finns speciella frågor som ni vill att vi ska ta upp.

Informationen beräknas pågå ca mellan kl 09.00 och 14.00.
Första timmen (09.00 – 10.00) är endast för anslutna takentreprenörer men därefter (från kl. 10.00) är även andra personer och företag (konsulter och föreskrivare, besiktningsmän, fastighetsägare och förvaltare, byggentreprenörer etc.) välkomna att vara med. Informationsträffarna riktar sig inte till materialleverantörer.

Informationen riktar sig främst till företagsledare/kalkylator/arbetsledare på företaget (anslutna takentreprenörer).

Före lunch kommer vi att gå igenom riktlinjerna för exponerade tätskikt. Minst en person i företagsledande ställning bör närvara på denna information.

Efter lunch går vi igenom riktlinjerna för inbyggda tätskikt. Denna del av informationen är obligatorisk för de entreprenörer som vill lämna garantier för inbyggda tätskikt (parkeringsdäck, gårdsbjälklag, terrasser etc.) under 2020.

Riktlinjerna för 2020 kommer att delas ut på informationsträffarna.

Lunch ingår och som vanligt är det kostnadsfritt för alla.

Vi behöver din anmälan snarast möjligt, dock senast den 20 december 2019.

Varmt välkomna!

Orter för informationsträffar 2020

Tisdag 7 januari - Falun
Onsdag 8 januari - Sundsvall
Torsdag 9 januari - Umeå

Måndag 13 januari - Karlshamn
Tisdag 14 januari - Malmö
Onsdag 15 januari - Helsingborg

Måndag 20 januari - Eskilstuna
Tisdag 21 januari - Karlstad
Onsdag 22 januari - Göteborg

Tisdag 4 februari - Stockholm Norr
Onsdag 5 februari - Stockholm Söder

Tisdag 11 februari - Norrköping
Onsdag 12 februari - Jönköping

Riktlinjer

Riktlinjerna revideras varje årsskifte och förändringar görs främst baserat på förekommande fel och skador, men även förtydliganden utifrån frågor och tolkningar samt ändrade byggtekniska förutsättningar. På informationsträffarna går vi igenom de nya riktlinjerna. 

Riktlinjer för 2019