Informationsträffar

Årliga informationsträffar

Tätskiktsgarantiers riktlinjer revideras varje år och under januari-februari åker vi ut på en informationsturné på olika orter i landet. På dessa informationsträffar träffar vi samtliga anslutna företag för att gå igenom våra riktlinjer och informera om nyheter.

Informationsträffarna är kostnadsfria och besökarna utbildas i krav på material och utförande av tätskikt på yttertak och ytterbjälklag. Förutom anslutna takentreprenörer bjuds även fastighetsägare, förvaltare, arkitekter, konstruktörer, besiktningsmän och byggentreprenörer in till träffarna. Varje år deltar ca 400 personer på våra informationsträffar.

Det brukar bli bra diskussioner om olika taklösningar samt vanligt förekommande fel. Vi ser allt fler arkitekter, konstruktörer och besiktningsmän bland besökarna, vilket är positivt eftersom de kan omsätta kunskapen i bättre projekteringar och förutsättningar för fungerande tak.

Roger på informationsträff

INFORMATIONSTRÄFFAR 2022

Med anledning av Covid-19 kommer vi inte köra våra planerade informationsträffar under januari-februari.

Istället kommer vi köra ett antal kortare webmöten med genomgångar av nyheterna i riktlinjerna för 2022.

Vi räknar med att dessa webmöten pågår mellan kl 10-12 på nedan angivna datum. Mötet inleds med en genomgång och efter denna kommer det finnas möjlighet för frågor. För att alla ska få möjlighet att ställa frågor har vi ett maxantal på 50 deltagare per möte.

Informationen riktar sig främst till företagsledare/kalkylator/arbetsledare på företaget.

Riktlinjerna för 2022 kommer att skickas ut per post i början av 2022. De kommer också att finnas tillgängliga i pdf på vår hemsida.

Före mötet skickar vi en länk till mötet.

Du anmäler dig genom att klicka på knappen nedan.

Vid frågor, ring eller maila Roger på 0727-27 70 20 eller roger@tatskiktsgarantier.se


Varmt välkomna!

Orter för informationsträffar 2020

Informationsträffarna hålls följande datum:

Tisdag 18 januari
Onsdag 19 januari

Tisdag 25 januari
Onsdag 26 januari

Tisdag 1 februari
Onsdag 2 februari

Tisdag 8 februari
Onsdag 9 februari

Tisdag 15 februari
Onsdag 16 februari

Tisdag 22 februari
Onsdag 23 februari

Riktlinjer

Riktlinjerna revideras varje årsskifte och förändringar görs främst baserat på förekommande fel och skador, men även förtydliganden utifrån frågor och tolkningar samt ändrade byggtekniska förutsättningar. På informationsträffarna går vi igenom de nya riktlinjerna. 

Riktlinjer för 2022